VEDVARENDE ENERGI2017-10-18T07:25:51+00:00

VEDVARENDE ENERGI

Invester i vedvarende energi. Fremtidens energi skal overvejende komme fra klimavenlige løsninger. Allerede i dag er disse løsninger så effektive, at de er økonomisk attraktive i forhold til konventionelle energikilder. Intelligente løsninger med vedvarende energi er med til at skabe en bæredygtig og grøn profil.

De høje priser på konventionel el og varme er med til at understrege logikken i bæredygtige løsninger. Grøn energi fra fx solceller og jordvarme er blevet et reelt og billigt alternativ til fjernvarme og det centrale elnet. De økonomiske besparelser betaler hurtigt investeringen hjem.

Invester 1 krone og få 4 tilbage.
– skal vi se på dine muligheder med vedvarende energi?

Kontakt os uforpligtende

KONTAKT OS
Elektriker Vorbasse – Hejnsvig – Billund – Grindsted

SOLEN ER VORES KILDE

Alle former for vedvarende energi stammer fra solen. Nogle gange henter vi energien fra den luft, vand eller jord, som solen har varmet op, men man kan også udnytte solens energi direkte, enten ved hjælp af solceller, der omsætter sollyset til elektrisk energi, eller ved hjælp af solfangere, der lader solens stråler opvarme en væske.

Solceller anvendes i stor skala til elforsyning flere steder i Danmark og udlandet. Ikke mindst i de solrige egne af jorden er solceller en god energikilde, men selv på en vinterdag i Danmark kan de levere en betydelig mængde energi.

To solfangere på taget kan spare 60 pct. på udgiften til varmt brugsvand.

For private boligejere er solfangere en løsning, der er lettere at gå til. Solfangere kan monteres på taget eller på en syd- eller vestvendt mur. De er typisk koblet på boligens varmtvandstank, hvor de i sommerhalvåret kan klare hele opvarmningen af brugsvand, men også om vinteren giver et godt bidrag til vandopvarmningen.

To solfangere på taget vil for en gennemsnitlig villa kunne spare 60 pct. på udgiften til fremstilling af varmt brugsvand. Monterer du fire solfangere på taget og får dem koblet både til varmtvandsbeholder og varmeanlæg, vil du kunne spare 30 pct. af det totale varmebudget.

0kWh
er sparet hos vores kunder i 2016
0Kroner
har vores kunder samlet tjent i 2016

Energirenoveringer

En af Danmarks førende eksperter inden for energieffektivt byggeri, Per Heiselberg giver svaret. Energirenoveringer, besparelser, tilskud, grøn samvittighed – vi har hørt det hundredvis af gange, og vi ved det jo godt: Fordelene er mange, når man energirenoverer. På trods af dette, halter vi stadig bagefter, når de grønne tanker skal føres til handling. Og hvorfor egentlig?

Professor i energieffektivt byggeri, Per Heiselberg fra AAU, har undersøgt, hvorfor vi ikke energirenoverer, når nu fordelene både giver os flere penge på lommen og en grønnere samvittighed. Ifølge Per Heiselberg er der tre grunde til, at energirenoveringer ikke står højest på ønskelisten over forbedringer i hjemmet.

Den første barriere er, at der mangler viden og interesse for energiforbrug. Den anden er, at vi har en formodning om, at det ikke kan betale sig at energirenovere. Og den sidste hurdle er, at det ikke er et prestigeprojekt på samme måde som fx nyt køkken.

Per Hesselberg mener, at det kræver en indsats at få nedbrudt barriererne, og han slår på, at løsningen er formidling af viden, økonomisk incitament og udvikling af nye materialer og metoder. Og det kan ikke ske hurtigt nok, eftersom Danmarks energipolitiske strategi om at være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050 skal opfyldes.

Vores hjemmeside bruger cookies OK